Eurofins Slovenija SI >> Farmacija >> Stabilitné skúšanie

Stabilitné skúšanie

Sidebar Image

Skladovanie a testovanie vzoriek počas stabilitných štúdií je vykonávané v súlade s medzinárodným dokumentom ICH Q1A (R2).

Skúšobné laboratóriá majú k dispozícii klimatizačné komory s nastaviteľnými hodnotami teploty a relatívnej vlhkosti, napojené na on-line systém sťahovania údajov.

Skúšanie vzoriek nastavených na stabilitné štúdie prebieha v zákazníkom určených intervaloch a v súlade s požiadavkami Správnej výrobnej praxe.

Typy stabilitných štúdií:
 

  • Dlhodobé a/alebo zrýchlené stabilitné štúdie
  • Krátkodobé stabilitné štúdie
  • Štúdie  podľa požiadaviek  zákazníka (čas, teplota, relatívna vlhkosť)