Eurofins Slovenia >> Eurofins Slovenija SI >> Med in izdelki iz medu

Med in izdelki iz medu

V letu 2017 smo v okviru programa NRP 2330-17-0011 Podpore čebelarstvu, ki ga financirata EU in Republika Slovenija, sodelovali v projektu "Analiza čebeljih pridelkov, sklop3: analiza voska, propolisa in cvetnega prahu".

Nudimo vam preskušanje naslednjih parametrov:

 • vitaminov, barvil, antioksidantov,
 • nekaterih antibiotikov in farmacevtskih učinkovin,
 • aminokislin,
 • makro- in mikroelementov, elementov v sledovih, kovinskih zvrsti,
 • elementne sestave, kalorične vrednosti,
 • beljakovin in maščob,
 • organskih (PAH, PCB, …) in anorganskih spojin ipd.

Vse storitve izvajamo na najvišjem strokovnem nivoju.

Razpolagamo z najsodobnejšimi analiznimi tehnikami, kot so:

 • masna spektrometrija in sklopljene tehnike (LC-MS/MS, GC-MS),tekočinska kromatografija (HPLC-DAD, IC),
 • plinska kromatografija (GC-FID, GC-ECD, GC-MS) z različnimi uvajalnimi in ekstrakcijskimi sistemi (HS, SPME, TDS),
 • atomska spektroskopija in plazemske tehnike (FAAS, ETAAS, ICP-MS, FAES),
 • UV/VIS spektrometrija,
 • elektrokemijske analize, titrimetrija,
 • kalorimetrija, elementna analiza, klasična kemijska analiza

ter z vso potrebno opremo za pripravo vzorcev (homogenizatorji, avtomatizirane ekstrakcijske in separacijske tehnike ipd.)

Laboratorij je akreditiran po ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji (reg .št LP-018).