Eurofins Slovenija SI >> Novice >> Zunanja presoja po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2017 na segmentu zrak

Zunanja presoja po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2017 na segmentu zrak

Sidebar Image

V mesecu februarju je v podjetju Eurofins Erico Slovenija potekala zunanja presoja po standardu  SIST EN ISO/IEC 17025:2017 na segmentu zrak.

Eurofins Erico Slovenija je pooblaščeno podjetje za izvajanje prvih meritev in obratovalnih monitoringov emisij snovi v zrak. V letu 2018 nam je zaupalo preko 60 naročnikov za katere izvedli prve in občasne meritve emisije snovi v zrak, izdelali letne ocene, ocene razpršenih emisij, predloge prvih meritev in obratovalnega monitoringa ter nudili svetovanje.