Okolje >> Analize in monitoring vod >> Odpadne vode

Odpadne vode

Sidebar Image

V podjetju Eurofins Erico imamo dolgoletne izkušnje pri izvajanju prvih meritev in obratovalnih monitoringov odpadnih vod za industrijske naprave in komunalne čistilne naprave. Vse naše prakse so standardizirane in v skladu z veljavnimi predpisi.


S področja odpadnih vod vam nudimo:

  • Izdelovanje programov monitoringov prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod za industrijske in čistilne naprave
  • Izdelovanje predlogov o naboru parametrov oziroma o zmanjšanju nabora parametrov v odpadnih vodah za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja
  • Izdelovanje strokovnih mnenj o primernosti odvajanja odpadnih vod iz naprav v ponikovalnico oz. tla
  • Izdelovanje strokovnih ocen vplivov emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode za nove naprave, za katere ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja glede emisije snovi v vode
  • Izdelovanje poslovnikov in obratovalnih dnevnikov za različne vrste čistilnih naprav
  • Svetovanje glede izpolnjevanja zakonskih obveznosti
  • Svetovanje pri izdelavi sanacijskih programov.