Okolje >> Analize in monitoring vod >> Podzemne vode

Podzemne vode

Sidebar Image

V skladu z veljavno zakonodajo:

  • izdelujemo programe monitoringov onesnaženosti podzemnih voda,
  • izvajamo monitoringe podzemnih voda.