Okolje >> Odpadki >> Kontrolne kemične analize

Kontrolne kemične analize

Sidebar Image

Kontrolne kemične analize se izvajajo za namen določitve istovetnosti odpadka. Pri tem se preverjajo predvsem karakteristični parametri odpadkov, na podlagi katerih se lahko ugotovi istovetnost odpadkov, glede na podatke v dokumentaciji (npr. v izdelani oceni odpadka).

Kontrolna kemična analiza za namen odlaganja odpadkov

Upravljalec odlagališča mora, pri prevzemu odpadkov, zagotoviti kontrolno kemično analizo za določeno količino dostavljenih pošiljk odpadkov, pri katerih ocena odpadka vsebuje kemično analizo.

Kontrolna kemična analiza za namen sežiga odpadkov

Upravljalec sežigalnice mora, za namen določitve istovetnosti odpadkov, zagotoviti kontrolno kemično analizo za določeno količino dostavljenih pošiljk nevarnih odpadkov, pri katerih je mogoč odvzem reprezentativnega vzorca.

Ostale kontrolne kemične analize

Izvajajo se za kontrolo istovetnosti odpadka pri različnih postopkih predelave (npr. predelava odpadka v trdno gorivo…).