Okolje >> Odpadki >> Načrti ravnanja in gospodarjenja z odpadki

Načrti ravnanja in gospodarjenja z odpadki

Sidebar Image

Za različna podjetja izdelujemo načrte gospodarjenja in ravnanja z odpadki:

Načrt gospodarjenja z odpadki

s katerim se določijo ukrepi preprečevanja nastajanja odpadkov in način ravnanja z nastalimi odpadki, morajo zagotoviti vsi povzročitelji odpadkov, pri katerih v enem koledarskem letu nastane skupaj več kot 150 ton odpadkov ali skupaj več kot 200 kg nevarnih odpadkov.

Načrt ravnanja z odpadki

je sestavni del vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obdelavo odpadkov.

Poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi

Izdelujemo tudi poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi. Poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi je sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja.