Okolje >> Odpadki >> Ocene odpadkov

Ocene odpadkov

Sidebar Image

Ocene odpadkov za odlaganje

Za namen odlaganja odpadkov na odlagališča za inertne, nenevarne ali nevarne odpadke mora imetnik odpadka zagotoviti oceno odlaganja odpadkov. Ocena odpadka ne sme biti starejša od enega leta, medtem, ko lahko znaša veljavnost kemične analize odpadka tri leta.
Ocena odpadka za odlaganje vključuje tudi oceno vrednotenja nevarnih lastnosti odpadka.

Ocene odpadkov za sežig

Za namen sežiga in sosežiga odpadkov mora imetnik odpadka zagotoviti oceno odpadka. Ocena odpadka ne sme biti starejša od enega leta.
Ocena odpadka za sežig vključuje tudi oceno celovitega vrednotenja nevarnih lastnosti odpadka, od H1 do H15.

Ocena nevarnih lastnosti odpadkov

Izvajamo celovito vrednotenje nevarnih lastnosti odpadkov, od H1 do H15.
Oceno vrednotenja nevarnih lastnosti odpadkov je potrebno izdelati tudi za namen transporta odpadkov preko državne meje.

Ocena odpadkov za predelavo v trdno gorivo

Za namen predelave nenevarnih odpadkov v trdno gorivo določamo razvrstitev goriva po klasifikacijskemu seznamu trdnih goriv v razrede.
Vzorčenje, kemijske analize in delna poročila se izvajajo na posamezno enoto oz. lot, kar praviloma znaša desetino dvanajstmesečne proizvodnje.
V odpadnem lesu določamo tudi vsebnosti nevarnih snovi.