Okolje >> Odpadki >> Sortirne analize

Sortirne analize

Sidebar Image

Izvajamo sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov, katere je pred njihovo obdelavo dolžan zagotoviti izvajalec občinske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.