Okolje >> Odpadki >> Svetovanje

Svetovanje

Sidebar Image
  • Svetovanje na področju ravnanja s komunalnimi, industrijskimi, gradbenimi in drugimi odpadki.
  • Svetovanje za namene nadaljnjega ravnanja z odpadki (odlaganje, sežig, predelava odpadkov v trdno gorivo…).