Okolje >> Raziskave >> Ostale okoljske aplikacije

Ostale okoljske aplikacije

Sidebar Image

Poleg raziskav, združenih v večje raziskovalne sklope, opravljamo na inštitutu ERICo Velenje tudi številne druge raziskave s področij ekologije, varstva okolja, naravovarstva, biologije, kemije, geografije itd. Pri opravljanju teh raziskav smo ponosni na interdisciplinaren in še zlasti aplikativen pristop, saj želimo z njimi posameznikom, podjetjem, lokalni skupnosti, državi in celotni družbi doprinesti k reševanju njihovih okoljskih težav in izzivov. Pri tem velja izpostaviti zlasti naslednje aktivnosti:

 

  • celovite določitve stanja okolja in okoljskega tveganja v antropogeno obremenjenih območjih Slovenije (Zgornja Mežiška dolina, Zasavje, vojaška vadišča in strelišča);
  • opredelitev vpliva makrofitov in školjk na hidroelektrarne na Dravi s predlogom sanacijskih ukrepov;
  • raziskave na področju emisij toplogrednih plinov, zlasti ogljikovega dioksida (CO2) s poudarkom na možnosti zajemanja CO2 in njegovega trajnega skladiščenja v različnih geoloških formacijah, zlasti v premog;
  • določitev različnih oblik/zvrsti onesnažil in njihove biodostopnosti;
  • opredelitev turističnih potencialov in nosilnih zmogljivosti krajine za razvoj turizma.