Okolje >> Tla in umetne zemljine >> Laboratorijska analiza tal

Laboratorijska analiza tal

Sidebar Image

Dejavnost laboratorija na področju talnih vzorcev obsega preskušanje vzorcev tal (prsti, zemeljski izkopi), umetnih zemljin, kompostov, muljev in sedimentov. V tovrstnih vzorcih določamo celovit nabor parametrov, potrebnih za ugotavljanje onesnaženosti (ocena kakovosti tal in zemeljskih izkopov) ali vsebnosti hranil za potrebe primernega gnojenja ali gojenja rastlin.

Obvladujemo naslednje analitske tehnike:

  • atomska spektroskopija (AAS, ICP-MS, AFS),
  • kromatografija (plinska, tekočinska),
  • UV/VIS spektrometrija,
  • elektrokemija, titrimetrija,
  • elementna analiza,
  • masna spektrometrija (HPLC-MS/MS, GC-MS/ECD, IC-ICP-MS),
  • klasična kemija.

Laboratorij je akreditiran po ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji (reg.št. LP-18).