Eurofins Slovenia >> Eurofins Slovenija SI >> Industrija

Industrija

Fizikalno-kemijska in mikrobiološka analiza

Analiza industrijskih izdelkov najpogosteje za varnost in / ali oceno kakovosti, v skladu z veljavno zakonodajo in / ali v skladu z zahtevami kupca:

 •     predmeti skupne rabe (izdelki iz celuloze, npr. plenice za otroke, toaletni papir, sanitarne omarice, sveče itd.)
 •     embalažnih materialov v stiku s hrano
 •     kozmetični izdelki (med drugim ocena varnosti kozmetičnih izdelkov za zdravje ljudi)
 •     kemikalije in gospodinjska kemija (mehčala, sredstva za čiščenje in pranje, kemikalije, denaturirani alkohol in sredstva za denaturacijo itd.)
 •     motorna goriva (bencin, dizel, biodizel) v skladu s standardi kakovosti; mineralna olja; tekočina za podložke
 •     izdelki iz celuloze in papirja ter kompoziti iz lesa

 

Razvoj in validacija analitskih metod v skladu z zahtevami kupcev.

Preskuševalni laboratoriji družbe so akreditirani za testiranje industrijskih izdelkov v skladu z mednarodnim standardom standarda ISO / IEC 17025.

 

Označevanje izdelkov in tehničnih storitev

 •     Izdelava ali ocena nalepk izdelkov v skladu z veljavno zakonodajo
 •     Navodila za uporabo
 •     Priprava tehničnih specifikacij izdelkov in njihovega nadzora

 

Varnostni listi

 •     Razvoj ali ocena varnostnih listov v skladu z veljavno zakonodajo
 •     Svetovalne in svetovalne storitve