Eurofins Slovenija SI >> Novice >> IED – Direktiva o industrijskih emisijah

IED – Direktiva o industrijskih emisijah

Sidebar Image

IED – Direktiva o industrijskih emisijah

Direktiva o industrijskih emisijah, ki je nadomestila IPPC direktivo, in je vstopila v veljavo s sprejetjem Uredbe IED  že v letu 2015, še vseeno povzroča marsikateremu podjetju velike težave. Podjetje Eurofins Erico Slovenija se na podlagi preteklih izkušenj in strokovno podkovane ekipe uvršča med vodilne ponudnike na področju pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj in izdelave izhodiščnih poročil. Naš cilj je naročniku zagotoviti najboljšo storitev v najkrajšem možnem času prav tako pa tudi  v nadaljevanju po pridobljenem okoljevarstvenem dovoljenju nuditi podporne storitve s področja varstva okolja.

Izpolnjevanje obveznosti po Uredbi IED

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Ur. l. RS št. 57/15)  določa vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega in obvezuje nove in dosedanje IED zavezance k izdelavi ocene stanja tal in podzemne vode ali izhodiščnega poročila.

Strokovnjaki Eurofins ERICo Slovenija vam lahko izdelamo naslednje vsebine oziroma vam pri njih svetujemo:

  • vloga za pridobitev oziroma spremembo okoljevarstvenega dovoljenja,
  • ocena možnosti za onesnaževanje tal in podzemne vode,
  • vrtine in vgradnja piezometrov,
  • posnetek ničelnega stanja tal in podzemne vode na podlagi terenskih, fiz. in kem. analiz,
  • izhodiščno poročilo.

 

Več informacij o storitvi dobite na: polonadruks@eurofins.com ali info@eurofins.si