V mesecu januarju smo v podjetju Eurofins ERICo Slovenija izdelali večje število letnih poročil o obratovalnem monitoringu za komunalne čistilne naprave večje od 50 PE in jih v imenu njihovih upravljavcev poslali na Agencijo RS za okolje. Eurofins ERICo Slovenija je pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa industrijskih in komunalnih odpadnih voda
Eurofins Slovenija SI >> Novice >> Obratovalen monitoring za komunalne čistilne naprave večje od 50 PE

Obratovalen monitoring za komunalne čistilne naprave večje od 50 PE

Sidebar Image

V mesecu januarju smo v podjetju Eurofins ERICo Slovenija izdelali večje število letnih poročil o obratovalnem monitoringu za komunalne čistilne naprave večje od 50 PE in jih v imenu njihovih upravljavcev poslali na Agencijo RS za okolje. Eurofins ERICo Slovenija je pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa industrijskih in komunalnih odpadnih voda. Pooblaščeni izvajalec mora o opravljenih občasnih ali trajnih meritvah za vsako koledarsko leto izdelati letno poročilo in ga v predpisanih rokih poslati na Agencijo RS za okolje. Za komunalne čistilne naprave velikosti nad 50 PE je treba poročilo o obratovalnem monitoringu za preteklo leto poslati do 31. januarja.