Eurofins Slovenija SI >> Novice >> Sortirne analize komunalnih odpadkov

Sortirne analize komunalnih odpadkov

Sidebar Image

V Eurofins ERICo Slovenija se zavedamo kaj pomeni podpora strankam in s spremembo zakonodaje s področja odpadkov smo za naše obstoječe in nove naročnike pripravili prenovljeno ponudbo s področja sortirnih analiz komunalnih odpadkov.

Kot vodilni ponudnik in akreditiran organ za vzorčenje odpadkov vam, v okviru storitev za mešane komunalne odpadke, ponujamo:

  • izvedbo sortirne analize, vključno z izdelavo končnega poročila, ki vsebuje izračun najbolj verjetne sestave mešanih komunalnih odpadkov,
  • izdelavo ocene odpadka pred odlaganjem za preostanek odpadka, ki nastane po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov,

Prav tako vam lahko pomagamo na ostalih področjih vezanih na odpadke, kjer vam ponujamo izdelavo različnih vrst ocen odpadkov:

Ocene odpadkov pred odlaganjem

Za namen odlaganja odpadkov na odlagališča za inertne, nenevarne ali nevarne odpadke mora imetnik odpadka zagotoviti oceno odlaganja odpadkov. Ocena odpadka ne sme biti starejša od enega leta, medtem, ko lahko znaša veljavnost kemične analize odpadka tri leta.

Ocene odpadkov za sežig

Za namen sežiga in sosežiga odpadkov mora imetnik odpadka zagotoviti oceno odpadka. Ocena odpadka ne sme biti starejša od enega leta.
Ocena nevarnega odpadka za sežig vključuje tudi oceno celovitega vrednotenja nevarnih lastnosti odpadka, od HP 1 do HP 15.

Ocena nevarnih lastnosti odpadkov

Izvajamo celovito vrednotenje nevarnih lastnosti odpadkov, od HP 1 do HP 15.
Oceno vrednotenja nevarnih lastnosti odpadkov je potrebno izdelati tudi za namen transporta odpadkov preko državne meje.

Ocena odpadkov za predelavo v trdno gorivo

Za namen predelave nenevarnih odpadkov v trdno gorivo določamo razvrstitev goriva po klasifikacijskemu seznamu trdnih goriv v razrede.
Vzorčenje, kemijske analize in delna poročila se izvajajo na posamezno enoto oz. lot, kar praviloma znaša vsaj desetino dvanajstmesečne proizvodnje.
V odpadnem lesu določamo tudi vsebnosti nevarnih snovi.