Eurofins Slovenia >> Eurofins Slovenija SI >> Okolje

Okolje

Eurofins ERICo Slovenija je okoljevarstveno storitveno podjetje, ki svojim naročnikom že več kot 20 let uspešno pripravlja rešitve okoljskih problemov. Inštitut posluje po mednarodnih standardih kakovosti in je družba znotraj skupine Eurofins. Izvajamo okoljske monitoringe, izdelujemo namenske študije, načrte, sanacijske in razvojne programe ter predlagamo uporabne rešitve. Poleg palete rešitev vam hkrati ponujamo znanje, zanesljivost in kvaliteto. Z našimi okoljskimi rešitvami je za vas lahko delo še bolj enostavno, učinkovito in konkurenčno.

V našem podjetju vam na področju okolja nudimo:

 • celovit okoljski servis za podjetja,
 • okoljski monitoringi (načrtovanje, vodenje, koordinacija, izvajanje),
 • vodenje postopkov pridobivanj okoljskih dovoljenj,
 • svetovanje zavezancem za IPPC,
 • poročila o vplivih na okolje,
 • male čistilne naprave,
 • lokalni programi varstva okolja,
 • okoljska komunikacija in izobraževanja,
 • sanacijski programi,
 • ocene odpadkov in načrti ravnanja oz. gospodarjenja z odpadki,
 • laboratorijske storitve (fizikalne, kemijske in biološke analize vode, tal, odpadkov, aerosolov, plinov, flore, favne, živil itd.),
 • razvoj analitskih postopkov in izvajanje kompleksnih laboratorijskih študij