Eurofins Slovenija SI >> Hrana in krma >> Hrana

Hrana

Sidebar Image
  • Laboratorijsko testiranje na področju samokontrole (mikrobiološka, ​​biološka in fizikalno-kemijska preiskava izdelkov, surovin, vmesnih proizvodov in končnih izdelkov) za namene preverjanja in prikazovanja zdravja in varnosti proizvodov. Preverjanje enakovrednosti zahtevane kakovosti izdelka in skladnost z navedenimi značilnostmi in realnimi značilnosti izdelka. 
  • Labaratorijsko testiranje na področju razvoja novih izdelkov, razvoja tehnične specifikacije, receptov in korporacijskih standardov.
  • Laboratorijsko testiranje izdelkov pod zasebno oznako poslovnih sistemov, vključno s pomočjo pri sestavljanju in izpolnjevanju specifikacij teh izdelkov ter zbiranju deklariranih funkcij.
  • Laboratorijski testi na področju prehranskih lastnosti izdelkov, dietetične sestave izdelkov, določanje in izračun energetske vrednosti izdelkov.
  • Laboratorijske storitve na področju vzorčenja vzorcev pri vzorčenju nadzora organov za varnost hrane.
  • Laboratorijski testi za nadzor higiene klanja in nadzor zdravja in higiene pri proizvodnji mesnih pripravkov in mletega mesa.
  • Laboratorijski testi na področju nadzora nad porabljeno vodo (pitno vodo, vodo za izpiranje, sanitarno vodo, tehnološko vodo iz masovne oskrbe ali vodo lastnih virov) v procesu proizvodnje, sanitarij in odpadnih voda, ki izhajajo iz dejavnosti gospodarskih subjektov.
  • Uporaba hitrih mikrobioloških metod PCR za odkrivanje prisotnosti patogenov (Listeria monocytogenes, Salmonella, Escherichia Coli O157: H7) v 24 urah.
  • Senzorska analiza, potrjevanje osebja, posebni testi…
  • Certificiranje oseb za usposobljenost za senzorično ocenjevanje hrane in krme.