Eurofins Slovenija SI >> Hrana in krma >> Kmetijstvo in krma

Kmetijstvo in krma

Sidebar Image
  • Za žita, seme, skladiščenje žita, mlinarje, predelovalce moke in proizvajalce krmnih mešanic nudimo laboratorijske teste na področju kakovosti in ocene zdravja žit in žitnih izdelkov.
  • Laboratorijski testi za oceno kakovosti in varnosti drugih kmetijskih proizvodov po ustreznih standardih, predpisih in direktivah (fizikalno-kemijski, mikrobiološki in senzorski testi).

  • Laboratorijsko testiranje, svetovanje in svetovanje za odobritev in certificiranje gnojil, komposta in substratov, vključno z laboratorijskimi testi za preverjanje skladnosti z navedenimi značilnostmi in sestavo teh materialov.

  • Laboratorijske serije za preverjanje zdravstvene varnosti, kakovosti in skladnosti z deklariranimi značilnostmi krmnih mešanic za živino, krmila v razsutem stanju in sestavine za proizvodnjo le teh.