Eurofins Slovenija SI >> Okolje >> Zrak

Zrak

Sidebar Image

Smo pooblaščeni izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Na tem področju ponujamo naslednje storitve:

  • svetovanje in izvajanje meritev emisij snovi v zrak,
  • izdelava načrtov meritev emisij snovi v zrak,
  • izdelava poročil o emisijah snovi v zrak v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.

Za vas izdelamo celovito študijo o vplivu vašega podjetja na zrak v skladu z veljavno slovensko zakonodajo:

  • določimo vplivno območje,
  • modeliramo obremenitve na vplivnem območju,
  • izvajamo meritve,
  • pripravimo poročilo o vplivu podjetja na vplivnem območju.